KOL & E-Cigaretter

 

 

KOL

 

 

KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom och i Sverige beräknar man att mellan 500 000 och 700 000 personer är drabbade. De flesta av dessa har ännu inte fått diagnos. KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats, bland annat så att luftrören blir trängre än normalt. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött, orka mindre och få svårt att ta upp syre.

Sjukdomen orsakas framför allt av tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. I början kan man ha ganska lindriga besvär, men om man fortsätter att röka och sjukdomen förvärras kan det bli svårt att klara av även enkla vardagssysslor utan hjälp.

Om det är så att du blivit diagnostiserad med KOL eller befinner dig i ett förstadie är det därför viktigt att agera snarast möjligast.

Den viktigaste åtgärden om du drabbats av KOL och röker är att sluta röka eftersom rökning påskyndar lungornas åldrande och förändrar lungornas elasticitet. Detta gör i sin tur att andningen kommer bli mer och mer ansträngd och vid fortsatt rökning kommer du till slut ha allvarliga problem med andningen och syresättningen av kroppen. Det kan gå så långt att man blir tvungen att använda syrgas för att klara av vardagen.

Att sluta röka är ofta svårt för den som rökt länge och trots att man diagnosticerats med KOL kan det vara svårt att lägga cigaretterna på hyllan. Det finns ett antal rökavvänjningsprodukter ute på marknaden och vissa är bättre än andra. Det är här e-cigaretten kommer in i bilden då det har gjorts omfattade studier som påvisar att det är det bästa och enklaste sättet att sluta med tobaksrökning. Anledningen till att e-cigaretter blivit så populära bland personer som vill sluta röka är just produktens funktion och utseende. E-cigaretter ser ut som traditionella cigaretter och du använder den precis som en vanlig cigarett. Smaken och “röken” är också väldigt trovärdig vilket gör att det endast är mindre skillnader jämfört med en traditionell cigarett. Den stora skillnaden mellan en e-cigarett och en traditionell cigarett är det som kommer ur den när du tar ett bloss. Det som ser ut som rök från en e-cigarett är i stort sett ofarlig ånga, likt vattenånga. Ångan innehåller nikotin och smakaromer men inte mycket mer än så. Faktum är att tobaksröken innehåller tusentals gifter vilket kommer försämra hälsotillståndet om du inte slutar röka.

 

EQ Cigs Filter Plus+ Kit är en e-cigarett som tagits fram för att vara så lik en vanlig cigarett som möjligt och för att ge en identisk användarupplevelse. Våra produkter har hjälpt tusentals människor att sluta röka och bland våra kunder finner vi även ett flertal med KOL. Vi har även fått möjligheten att följa utvecklingen hos en KOL patient vars hälsotillstånd var mycket illa och som inte klarade av att sluta röka. Kvinnan som detta var fick spendera nätterna med syrgasmask öven munnen då kroppen inte klarade av att syresätta alla organ under sömn. Genom att tillsätta syrgas ökades koncentrationen syre i den luften hon andades och på så vis lyckades man syresätta tillräckligt för att inte skada sig. Kvinnan började använda EQs produkter och redan efter 30 dagar behövde hon inte ha syrgas under sömnen. Efter ytterligare 15 dagar kunde hon gå till affären själv och detta var något hon inte kunnat göra dom senaste åren. Hon är idag fortsatt rökfri och hennes hälsotillstånd har förbättrats avsevärt.

Metoderna att sluta röka är lika många som antalet rökare. En del kan sluta tvärt på egen hand, andra föredrar en sluta-röka-grupp och några behöver hjälp av nikotinersättningsmedel eller receptbelagda läkemedel som dämpar röksuget. Det bästa alternativet är självklart det förstnämnda men för många är detta också mycket svårt. Vi kan åtminstone ge dig ett substitut som vi är säkra på kommer hjälpa dig i rätt riktning.

 

Skulle du ha fler frågor kring detta är du välkommen att skriva till oss på [email protected] eller ringa på tel: 040 66 88 120