Fler svenskar testar e-cigaretter

Fler svenskar testar e-cigaretter

Användningen av elektroniska cigaretter verkar öka i Europa och svenskarna följer strömmen, enligt en ny observationsstudie i tidskriften Tobacco Control.

Brittiska och grekiska forskare har analyserat enkätsvar om tobaksanvändning från 27 europeiska länder. Resultaten pekar på att 7,2 procent av invånarna i EU hade testat en e-cigarett under 2012 – en siffra som steg till 11,6 under 2014. Även i Sverige var det fler som hade prövat en elektronisk cigarett 2014 jämfört med två år tidigare.

Personer som ville sluta röka konventionella cigaretter genom att övergå till en elektronisk variant var de som främst blev regelbundna användare, skriver forskarna.

Enkätsvaren kom från två omfattande undersökningar som var för sig innefattade närmare 27 000 personer. Deltagarna var 15 år gamla eller äldre.

Forskarna skriver att det behövs mer forskning på nationell nivå för att identifiera faktorer som inverkar på risken att börja med e-cigaretter.

Detta kommenteras även med:

Erik Atakan Befrits 2016-05-25 13:55:10

Royal College of Physicians släppte för en månad sedan en rapport där det fastslås att med bästa tillgängliga evidens kan e-cigaretter inte, ens på lång sikt, antas vara över 5% av risken med rökning. Oavsett rökstatus. Att ett liknande, fast ännu bättre, relativt riskförhållande finns även för svenskt snus, det rapporterade RCP redan 2007 och har inte ändrat inställning 2016. Att andelen i befolkningen som skattar e-cigaretter som skadliga (så skadliga att de därmed inte ett bra alternativ till rökning) har fördubblats på bara några år är till stor del tack vare selektiv rapportering i Media. Dagens Medicin och Läkartidningen är båda ypperliga exempel på detta, men även Tobaksfaktas ytterst professionella arbetsmetoder för att bearbeta övrig media. Få inom vården, om ens någon som inte är expert på tobak, kan undgå att färgas av så intensiv och selektiv mediarapportering och en politisk Folkhälsomyndighet. Har media och politik ersatt evidens och förnuft kring rökning/nikotin?

Kommentera