E-cigaretter, lika farligt som luft!

Att använda e-cigaretter är lika farligt som luft enligt ny studie.

I webbtidingen Mirror Online kan vi idag läsa en artikel med glädjande besked om vejpning (att använda elcigg). Äntligen positiva resultat som kommer fram i ljuset och från kanske lite oväntat håll.

I en färsk studie finansierad av British American Tobacco BAT har resultaten chockat forskare och finansiärer! Genom att använda en sk. rökrobot och i den utsätta mänskliga lungceller och lungvävnad för e-cigarettånga respektive tobaksrök har man kommit fram till att det inte finns några hälsorisker kopplade till vejpning. Alltså ingen toxikologisk effekt kunde påvisas!

Debatten om e-cigaretter har rasat i flera år och studie efter studie har belyst befarade hälsorisker med vejpning. Trots det har många experter samtidigt hävdat att vejpning är mycket säkrare än rökning.

Vad säger forskningen om ecigg?

Äntligen ser vi här exempel på resultat av forskning som genomförts av aktörer som egentligen inte tjänar på resultaten, och med stor sannolikhet kommer att behöva förändra sin verksamhet. Det för att  klara de nya kundförväntningar som uppstår när allt fler rökare väljer att byta till vejpning..

Studien som genomfördes av The Mat Tek Corporation gick till så att man först utsatte lungcellerna för tobaksrök under 6 timmar. Cellerna dog.

Man använde sedan  två olika typer av e-cigarettånga samt ett test med vanlig luft. Inga hälsoeffekter kunde hittas vid exponeringen av ånga från endera typen av e-cigarett och de enda förändringar som kunde ses var liknande de som skedde i testet med vanlig luft.

”E-cigarett aerosolerna i de tester som utfördes har ingen som helst toxikologisk inverkan på mänsklig lungvävnad,” bekräftar BAT’s talesperson Marina Murphy.

Det finns nu planer på att fortsätta testerna med fler ejuicemärken och ecigarettyper för att bevisa deras säkerhet.

”Det finns i nuläget ingen standardmodell beträffande levandetester med aerosoler från e-cigaretter”, säger Marina Trani, Group Head Scientific Product Stewardship på British American Tobacco.

”Vår dokumentation kan visa sig vara mycket användbar i processen med vilken riktlinjer för en sådan standard kan växa fram.”

Banar väg för nytänkande

Dr Michael Siegel, professor vid vetenskapsdepartmentet för folkhälsa vid Boston University’s school of public health välkomnar resultatet från studien.

Trots studiens begränsningar bidrar den med ytterligare bevis som stödjer slutledningen att vejpning är mycket säkrare än rökning” säger han.

Han uppmanar allmänna hälsoorganisationer, sjukvårdsinstanser och anti-tobaksgrupper att uppmuntra rökare att byta till vejpning- ett steg som skulle ”förändra nikotinmarknaden och innebära en stor seger för folkhälsan”

”Ett sådant fenomen skulle resultera i det största folkhälsomirakel i våra livstider” proklamerar Dr. Siegel

Dock varnar hälsoexperten för att överhetta e-juice. Den kan då producera giftiga kemikalier. Tidigare ondgjorde sig vejpare världen runt över forskningsresultat som de ansåg vara falska för att e-juice hade överhettats och därmed producerade giftiga kemikalier, vissa cancerframkallande.

De e-juicer och e-cigaretter som produceras idag är långt säkrare än de som användes i nämnda studie 2012.

Nyligen lanserade B A T ett nytt rökavvänjningshjälpmedel. Voke. Den påminner om en astma inhalator och innehåller ingen ånga eller rök.

”Emedan jag är säker på att källan till studien kommer att bli ett problem, har de senaste årens forskning som genomförts av tobaksindustrin varit av mycket god kvalitet, och trots de historiska aspekterna skulle jag inte se den med strörre skepsis än forskning som genomförts någon annan stans.” säger Tom Pruen, chefsvetenskaplig officer för Electronic Cigarette Industry Trade Association.

Han är nöjd över att den senaste studien gjordes korrekt.

”Resultaten är inte oväntade. Komponenter i e-cigaretter förväntas inte bara vara lågtoxikologiska, baserat på en lång rad analytiska studier, utan den här forskningen stämmer dessutom väl överens med en tidigare studie.”

De här goda nyheterna kan komma att förändra världens syn på vejpning.

Kanske kan vi, inom en inte allt för avlägsen framtid njuta av en rökfri omgivning och ett friskare Sverige.. en friskare värld.

Källa: www.mirror.co.uk/news/technology-science/

Kommentera