E-cigaretter är inte läkemedel

El Cigarett

E-cigaretter kan nu säljas fritt i Sverige efter dom i högsta förvaltningsdomstolen.

På onsdagen kom en ny dom gällande de hett omdiskuterade e-cigaretterna. E-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin ska inte betraktas som läkemedel, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarätten gjorde motsatt bedömning och gav därmed Läkemedelsverket rätt att stoppa försäljningen. Men turerna har varit många och något försäljningsförbud infördes inte.

Målet började efter Läkemedelsverket den 4 oktober 2013 beslutade att förbjuda ett Malmö företag från att sälja ett antal e-cigaretter och e-juicer med nikotin. Det har sedan dess överklagats av bolaget. Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala som ändrade Läkemedelsverkets beslut på så sätt att förbudet endast skulle omfatta de produkter som räknas upp i beslutet och inte ”andra produkter med väsentligen samma innehåll”.

Detta beslut överklagades av båda parter i sin tur till Kammarrätten i Stockholm som konstaterade att nikotinet i e-cigaretter kan användas för att behandla tobaksberoende med nikotinbegär och abstinensbesvär och gav Läkemedelsverket rätt.

Såväl bolaget som Läkemedelsverket överklagade kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen som konstaterar att e-cigaretter inte är ett läkemedel. Så här står det i domen

”Att en produkt innehåller en substans som påverkar kroppens funktioner är inte tillräckligt för att den ska omfattas av den funktionsbaserade definitionen av läkemedel”

Dagens dom innebär att tillverkare och försäljare av e-cigaretter kan pusta ut eftersom det enligt domen nu är lagligt att sälja e-cigaretter med nikotin. Och eftersom produkten inte kan klassas som läkemedel — och inte heller finns upptagen i tobakslagstiftningen — är det nu är fritt fram för e-cigaretter på den svenska marknaden.

— För närvarande är det ett vakuum eftersom varken läkemedelslagen eller tobakslagstiftningen täcker e-cigaretterna, säger justitierådet Christer Silfverberg.

Enligt honom var justitieråden vid Högsta förvaltningsdomstolen eniga i sin bedömning. De har kommit fram till att e-cigaretterna inte är framtagna för rökavvänjning utan för att vara ett hälsosammare njutningsmedel än vad vanliga cigaretter är. Inte heller innehåller produkten substanser som kan vara hälsosamma för människokroppen och som kan förebygga sjukdomar. Även hur konsumenterna uppfattar och använder produkten har undersökts.

— När vi väger samman det här har vi kommit fram till att det inte kan klassas som läkemedel, säger han.

Regeringen utreder just nu hur ändringarna i EU:s tobaksdirektiv ska implementeras, ett arbete som ska vara klart i maj. Men e-cigaretterna har lämnats utanför arbetet i avvaktan på dagens dom. Och enligt Sara Asp, rättssakkunnig på socialdepartementet, finns fortfarande många frågetecken, bland annat huruvida e-cigaretterna kommer att falla under tobakslagstiftningen eller inte.

— Vi kommer att göra en bedömning av detta men det finns inga fasta beslut än. Vi får göra en bedömning av utgången av Högsta författningsdomstolens avgörande, säger hon.

EQ Cigs kommer dock endast att sälja sina produkter till personer över 18 år även fast den oreglerade marknaden innebär att e-cigaretter kan säljas utan åldersgräns.

— Vi anser att e-cigaretter precis som vanliga cigaretter är en produkt för vuxna och kommer därför att ta vårt ansvar genom att bibehålla 18-årsgränsen på våra e-cigaretter, säger Robert Widerberg på EQ Cigs.

Hela domen finns att ladda ner här:  Mål nr 1385-15

Kommentera