E Cigarett , Nikotinplåster eller Nikotintuggummi?

Den elektroniska cigaretten, nikotinplåster och nikotintuggummi är alla alternativ för den som funderar eller har bestämt sig för att sluta röka. Denna artikel kommer att skildra användandet och effekterna utifrån konsumentens upplevelse när de använder någon av dessa produkter för att sluta röka.

De metoder som fanns för några år sedan för att sluta röka var framförallt plåster och nikotintuggummi. Men dessa metoder är både dyra och ineffektiva då de inte minskar röksuget ett dugg. Det slutar oftast med att rökare som försöker bryta sitt tobaksberoende använder stora mängder plåster/tuggummi för att sedan falla tillbaka till sina traditionella cigaretter. Vem har inte varit med om en bekant som försöker sluta röka och som använder mer än ett plåster? Eller sett någon tugga 2 eller 3 nikotintuggummi åt gången? Det finns faktiskt studier som visar att hela 90% av dom som försöker sluta med hjälp av nikotinplåster börjar röka igen.
För närvarande ökar försäljningen av elektroniska cigaretter och de blir mer och mer populära. Varför? Jo, eftersom användandet är så likt traditionell rökning till skillnad från plåster eller tuggummi. Det har visat sig att 60% av beroendet sitter i vanan och sysselsättningen.
Användarupplevelsen är en nyckelfaktor för dina resultat och samtliga produkter är avsedda för samma ändamål.

Att använda tuggummi när du känner för att röka är långt ifrån en bra lösning. Det är ineffektivt eftersom rökarens beroende inte enbart är fysiskt utan även psykiskt. Eftersom detta psykologiska beroende inte tillfredställs faller tyvärr många användare tillbaka till den traditionella cigaretten i slutänden.

Användandet av plåster tillfredställer absolut inte den psykologiska delen av beroendet vilket medför att sannolikheten för ett misslyckande är mycket hög. Då användaren sätter på sig detta nikotinberikade plåster på en daglig basis så finns det inget som hjälper vid ett oönskat sug efter just cigaretter och rökning därtill.

Kort sagt, idag är den elektroniska cigaretten det mest effektiva sättet för att sluta röka. Det är det enda hjälpmedlet på marknaden som liknar en traditionell cigarett och som ger samma känsla och upplevelse. Det ger användaren en övergång och en nertrappning som blir så naturlig som möjligt.

Kommentera