Tullen tar lagen i egna händer gällande e cigaretter

Tullen e cigarett

Vår senaste leverans har blivit stoppad av Tullverket vilket har medfört att vi nu har helt slut på filter med tobakssmak i både 12mg och 18mg nikotin. Många kunder är förtvivlande och är rädda för att behöva gå tillbaka till vanliga cigaretter på grund av detta. Flera väljer nu att köpa mentholfilter istället även fast det kanske inte är favoritsmaken. Så länge man slipper gå tillbaka till traditionella cigaretter så är det ett alternativ.

Det är fruktansvärt hur Tullen och Läkemedelsverket använder sig av så här fula metoder och gör allt dom kan för att försöka stoppa e-cigaretter som hjälper så oerhört många människor blir tobaksfria och få en hälsosammare livsstil.

Idag kom beslutet från Tullverket gällande vår leverans. I beslutet skriver Tullverket

Avseende era varor som är upptagna i importdeklarationen med tullid DESXXXXXXX framgår av innehållsförteckningen att dessa innehåller nikotin. Läkemedelsverket, som är den myndighet som godkänner och kontrollerar läkemedel, har vad gäller e-cigaretter innehållandes nikotin och nikotinvätskor till e-cigaretter gjort bedömningen att nikotinvätskor är läkemedel.
Då ni saknar tillstånd till import av läkemedel kan varan inte frigöras.

I beslutet skriver alltså Tullen att dom har gjort bedömningen att e-cigaretter med nikotin är läkemedel och tar därmed lagen i egna händer då det varken enligt Svensk lag eller i något domstolsbeslut sägs att e cigaretter med nikotin är läkemedel.

Vi har nu lämnat ärendet vidare till vår jurist och kommer att överklaga beslutet. Då Tullen saknar lagligt stöd för deras beslut ser vi mycket positivt på ett överklagande. Detta medför dock att det kommer dröja ytterligare tid innan vi får in nya filter med tobakssmak i lager. Men vi ger inte upp, så här får det helt enkelt inte gå till i ett land som Sverige.

Tillsvidare har vi Ice Tobacco och Cool Menthol i både 12mg och 18mg nikotin. Vi har även Sri Lanka Cinnamon med 12mg nikotin.

Vi kommer hålla er uppdaterade med hur vårt ärende fortlöper och hoppas kunna få in de nya filterna i lager igen så snart som möjligt.

Kommentera