E-cigaretter räddar liv

Så säger forskningsledaren, Karl Erik Lund från Statens institut for rusmiddelforsking (SIRUS) i ett intervju till NHI.no (Norsk Helseinformatik). Vi har försökt at minska antalet av rökare i femtio år genom kampanger, upplysning, avgifter, regler osv. Men det har inte riktig fungerat. Sett i det perspektivet tycker han att vi har ett behov för e-cigaretter. Han berättar om forskning som har visat att e-cigaretten har mycket större effekt än andra nikotinalternativ och fortsätter med att han aldrig, i sina 25 år som tobaksforskare sett ett substitut till cigaretter ha så hög ”likeability” hos rökarna som e-cigaretten har. Forskningen visar att e-cigaretter reducerar röksuget, hjälper mot abstinens, reducerar antalet av cigaretter man röker och har en god effekt vid rökstopp. Jämfört med de vanliga cigaretterna är det mycket bättre med e-cigaretter säger Karl Erik Lund. Dock menar han att det måste regleras bättre så att konsumenten tryggt kan använda dom produkter som marknaden har att erbjuda. Vi borde även göra det lätt att gå från vanliga cigaretter till e-cigaretter. De borde vara lika lätta att få tag i e cigg som vanliga cigaretter tillägger han. Karl Erik säger inte att e-cigaretter är sunda, men att de er extremt mycket bättre än den traditionella cigaretter som årligen tar livet från flera tusen människor.

Om kritiken att det kan vara en väg In i missbruk (Gate Way-teori) för unga icke-rökare säger han att det inte finns någon forskning som påvisar att detta skulle vara så. De ungdomar som inte är rökare men trots det börjar använda e-cigaretter hade troligen börjat med cigaretter ändå säger han.

Kommentera