E-cigaretter är ofarliga visar ny studie

E-Cigaretter ofarliga

Ny studie visar att ingredienserna i e-cigaretter inte utgör någon hälsorisk

 

En studie finansierad av The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives ( CASAA ) och genomförd av professor Igor Burstyn på Drexel University School of Public Health har bekräftat att de kemikalier som finns i elektroniska cigaretter inte utgör någon hälsorisk för antingen användare eller de runt omkring dem. Detta är en riktig milstolpe för elektroniska cigaretter.

 

I undersökningen konstateras att ”med de normer för arbetshygien tyder inte aktuell data på att exponering av ånga från elektroniska cigaretter motiverar ett bekymmer . Det finns inga kända toxikologiska samband mellan ämnena i ångan, och blandningen av ämnena i rökvätskan utgör inte någon risk för hälsan.”

 

Studien fortsätter med att säga att ”exponering av ångan  med de angivna ingredienserna till personer i omgivningen än mindre motiverar ett bekymmer.”

 

Studien nämner också att angivna ingredienser i e-cigaretter ( t.ex. propylenglykol och glycerin, som finns i många livsmedel och drycker ) ”inte är kända för att orsaka hälsoproblem.” Nikotin i sig ingår inte som en del i denna studie eftersom de rökare som använder e-cigaretter med nikotin avsiktligt väljer att konsumera nikotin vid användning av e-cigaretter. Även nikotin i sig anses allmänt vara likställt med koffein, eftersom det är helt säkert att konsumera så länge doserna inte är exceptionellt höga.

 

Med andra ord lägger varken de listade ingredienserna, eller eventuella främmande ämnen i e-cigaretter hälsan hos varken användaren eller ”passiva rökare” i riskzonen på något sätt.

 

CASAA president Elaine Keller kommenterade studien och säger ”under årens lopp har det funnits en hel del små studier av e-cigaretters vätska och ånga, men dessa studier har antingen ignorerats eller missförståtts . De studier som visade ens den minsta förorening användes som propaganda från dem som motsätter sig e-cigaretter eftersom de ser ut som rökning. Vi insåg att en expertgranskning behövdes för att ge en objektiv beskrivning av dem tillgängliga vetenskapliga bevisen.”

 

Dessa resultat har dykt upp i samma vecka som New Yorks borgmästare Michael Bloomberg uppges ha planerat en rad åtgärder för att reglera e-cigaretter som tobaksvaror och sedan placera strikta regler på dem. Dessa föreslagna åtgärder visar bara hur lite beslutsfattare förstår om e-cigaretter och hur viktigt det är att objektiva studier som denna genomförs för att ytterligare öka allmänhetens förståelse av e-cigaretter.

 

Hela studien från Drexel University finns att läsa här: http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf

Mer detaljer om Michael Bloombers planer för e-cigaretter finns att läsa här: http://www.washingtontimes.com/news/2013/aug/11/mayor-michael-bloomberg-seeks-ban-electronic-cigar/

Kommentera