Dom nya tobaksdirektiven kommer innefatta e cigaretter

Allt som föreskrivs i direktivet ska vara genomfört av medlemsländerna inom två år. Det innebär att samtliga medlemsländer i maj 2016 ska ha varningar med obligatoriska, avskräckande bilder på 65 procent av cigarettpaketens båda storsidor, förbud för smaktillsatser i cigaretter och rulltobak och för tillsatser som gör det lättare att andas in röken och ökar nikotinupptaget.

Direktivet innehåller också en reglering av e-cigaretter. De får visserligen säljas som vanliga tobaksprodukter, men nikotinhalten får inte överstiga 20 milligram per milliliter. De måste göras barnsäkra och förses med hälsovarningar. Samma reklamregler som för tobak gäller. Medlemsländerna kan själva besluta om e-cigaretter ska säljas som läkemedel. Då gäller striktare bestämmelser för produkterna.

För mer info: http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksproduktdirektivet-borjar-galla-20-maj/

Kommentera